Sample title


Åtte ferieboliger er under bygging (ferdig juni då) hvorav 7 er solgt.

Første byggetrinn, fremste rekke og de to fritidsboligene i 2 rekke nærmest parkeringsplassen er under bygging, med ferdigstillelse i løpet av juni 2020. 
Av de 8 fritidsboligene i 1. byggetrinn er alle i fremste rekke (de dyreste) solgt samt A 1 (nærmest p plassen i 2 rekke). 
Kun A 2 ( ferdig ultimo juni 2020) er nå ledig for salg. 
Ytterligere bygging skjer fortløpende (kort byggetid) straks salget skjer. 
Se henvisning til DnB Eiendom, Sandefjord på denne hjemmesiden. 
Prisen starter på ca kr 3,5 mill fult ferdig inkl parkeringsplass.

Sample title
 

Sample title